Mặt bằng -

Trang chủ / Mặt bằng

Mặt bằng dự án

Cốt lõi ý tưởng thiết kế dự án The Holiday Ha Long đến từ vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh Hạ Long. Những hình ảnh tuyệt đẹp của di sản thế giới được đưa vào thiết kế tòa nhà, mang lại sự hài hòa tối ưu trong từng đường nét.

The Holiday Ha Long tạo ra điểm nhấn kiến trúc cảnh quan khu vực, đồng thời đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan với các công trình lân cận.

Hầu hết căn hộ đều có tầm nhìn hướng biển, thu trọn đường chân trời và bình minh trên vịnh.

T ầng 8-39: T ầng căn hộ T ầng 39: Cụm tiện ích S k y R e sort T ầng 7: Cụm tiện ích chăm sóc sức khoẻ T ầng 1-6: Cụm tiện ích thương mại, dịch vụ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

Ghi chú
Studio
1PN
2PN
(*) Thông số tại bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua. Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/và thay đổi nguyên vật liệu, trang thiết bị căn hộ với chất lượng tương đương.
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng căn hộ H-02

Loại căn hộ:1PN

Diện tích tim tường: 47,5 m2

Diện tích thông thuỷ: 43,9 m2

Mặt bằng căn hộ H-03

Loại căn hộ:Studio

Diện tích tim tường: 48,0 m2

Diện tích thông thuỷ: 43,9 m2

Mặt bằng căn hộ H-09

Loại căn hộ:2PN

Diện tích tim tường: 69,3 m2

Diện tích thông thuỷ: 63,7 m2

Mặt bằng căn hộ
H-01
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,9m2

 • Diện tích tim tường: 49,6m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-02
 • Loại hình căn hộ: 1PN

 • Diện tích thông thủy: 43,9m2

 • Diện tích tim tường: 47,5 m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-03
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 43,9m2

 • Diện tích tim tường: 48,0m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-05A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,0m2

 • Diện tích tim tường: 48,0m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-05
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,0m2

 • Diện tích tim tường: 48,0m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-06
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 43,6m2

 • Diện tích tim tường: 48,0m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-08A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 43,7m2

 • Diện tích tim tường: 47,7m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-08
 • Loại hình căn hộ: 2PN

 • Diện tích thông thủy: 61,7m2

 • Diện tích tim tường: 68,0m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-09
 • Loại hình căn hộ: 2PN

 • Diện tích thông thủy: 63,7m2

 • Diện tích tim tường: 69,3m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-10
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,8m2

 • Diện tích tim tường: 48,7m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-11
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,8m2

 • Diện tích tim tường: 48,7 m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-12
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,8m2

 • Diện tích tim tường: 48,7m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-12A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,7m2

 • Diện tích tim tường: 48,4m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-15A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 42,9m2

 • Diện tích tim tường: 47,1m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-15
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 42,5m2

 • Diện tích tim tường: 46,8m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-16
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 45,7m2

 • Diện tích tim tường: 49,4m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-17
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 40,9m2

 • Diện tích tim tường: 44,4m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-18
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 49,9m2

 • Diện tích tim tường: 54,0m2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Ghi chú
Phòng lánh nạn
Studio
2PN
(*) Thông số tại bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua. Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/và thay đổi nguyên vật liệu, trang thiết bị căn hộ với chất lượng tương đương.
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng căn hộ H-08A

Loại căn hộ: Studio

Diện tích tim tường: 47,7m2

Diện tích thông thuỷ: 43,7m2

Mặt bằng căn hộ H-09

Loại căn hộ: 2PN

Diện tích tim tường: 69,3m2

Diện tích thông thuỷ: 63,7m2

Mặt bằng căn hộ
H-06
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 43,52

 • Diện tích tim tường: 48,02

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-08A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 43,72

 • Diện tích tim tường: 47,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-08
 • Loại hình căn hộ: 2PN

 • Diện tích thông thủy: 61,72

 • Diện tích tim tường: 68,02

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-09
 • Loại hình căn hộ: 2PN

 • Diện tích thông thủy: 63,72

 • Diện tích tim tường: 69,32

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-10
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,82

 • Diện tích tim tường: 48,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-11
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,82

 • Diện tích tim tường: 48,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-12
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,82

 • Diện tích tim tường: 48,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-12A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 44,72

 • Diện tích tim tường: 48,42

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Ghi chú
Studio
1PN
1,5PN
2PN
(*) Thông số tại bản vẽ là tương đối. Thông số chính thức của từng căn hộ sẽ được quy định tại văn bản ký kết giữa Bên bán và Bên mua. Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc/và thay đổi nguyên vật liệu, trang thiết bị căn hộ với chất lượng tương đương.
MẶT BẰNG CĂN ĐIỂN HÌNH

Mặt bằng căn hộ H-02

Loại căn hộ: 1PN

Diện tích tim tường: 47,5m2

Diện tích thông thuỷ: 43,9m2

Mặt bằng căn hộ H-03

Loại căn hộ: 1,5PN

Diện tích tim tường: 57,7m2

Diện tích thông thuỷ: 53,5m2

Mặt bằng căn hộ H-05A

Loại căn hộ: Studio

Diện tích tim tường: 38,2m2

Diện tích thông thuỷ: 34,4m2

Mặt bằng căn hộ H-08A

Loại căn hộ: 1PN

Diện tích tim tường: 47,7m2

Diện tích thông thuỷ: 43,7m2

Mặt bằng căn hộ H-09

Loại căn hộ: 2PN

Diện tích tim tường: 69,3m2

Diện tích thông thuỷ: 63,7m2

Mặt bằng căn hộ
H-01
 • Loại hình căn hộ: 1,5PN

 • Diện tích thông thủy: 54,42

 • Diện tích tim tường: 59,42

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-02
 • Loại hình căn hộ: 1PN

 • Diện tích thông thủy: 43,92

 • Diện tích tim tường: 47,5 2

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-03
 • Loại hình căn hộ: 1,5PN

 • Diện tích thông thủy: 53,52

 • Diện tích tim tường: 57,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-05A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 34,42

 • Diện tích tim tường: 38,22

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-05
 • Loại hình căn hộ: 1,5PN

 • Diện tích thông thủy: 53,52

 • Diện tích tim tường: 57,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-06
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 34,02

 • Diện tích tim tường: 38,22

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-08A
 • Loại hình căn hộ: 1PN

 • Diện tích thông thủy: 43,72

 • Diện tích tim tường: 47,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-08
 • Loại hình căn hộ: 2PN

 • Diện tích thông thủy: 61,72

 • Diện tích tim tường: 68,02

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-09
 • Loại hình căn hộ: 2PN

 • Diện tích thông thủy: 63,72

 • Diện tích tim tường: 69,32

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-10
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 34,42

 • Diện tích tim tường: 38,02

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-11
 • Loại hình căn hộ: 1,5PN

 • Diện tích thông thủy: 55,22

 • Diện tích tim tường: 59,42

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-12
 • Loại hình căn hộ: 1,5PN

 • Diện tích thông thủy: 55,22

 • Diện tích tim tường: 59,42

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-12A
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 34,32

 • Diện tích tim tường: 37,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-15A
 • Loại hình căn hộ: 1PN

 • Diện tích thông thủy: 42,92

 • Diện tích tim tường: 47,12

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-15
 • Loại hình căn hộ: 1PN

 • Diện tích thông thủy: 43,42

 • Diện tích tim tường: 47,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-16
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 37,22

 • Diện tích tim tường: 40,72

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-17
 • Loại hình căn hộ: 1,5PN

 • Diện tích thông thủy: 49,52

 • Diện tích tim tường: 53,22

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Mặt bằng căn hộ
H-18
 • Loại hình căn hộ: Studio

 • Diện tích thông thủy: 40,72

 • Diện tích tim tường: 44,82

* Thông tin, hình ảnh các mặt bằng trong website này chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo phù hợp quy hoạch và thực tế thi công của Dự án.Các thông tin, cam kết chính thức sẽ được quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán.
Nội thất căn hộ
Đối tác phân phối